LANDOR GAZİEMİR

Proje Detayları

MÜŞTERİ

TARİH

KATEGORİ

ÖZELLİKLER

LINK

PROJE AÇIKLAMASI

LANDOR GAZİEMİR 

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alan proje alanı; doğusunda Adnan Menderes Havalimanı ve İzban ray hattı, batısında ise sanayi yapıları ile çevrili bir bölgede yer almaktadır. Bu çevresel faktörler tasarımın öncelikli girdisi olarak ele alınmış ve kendi içine dönük avlulu bir tipoloji, kütlenin kurgusunu oluşturmuştur. 

 

landor-logo-yeni.png
cam7.RGB_color.jpg
EDDWERR.jpg

EMSALİN GETİRDİĞİ YAPILAŞMA

NEGATİF KOTUN AÇIĞA ÇIKARTILMASI

NEGATİF KOTUN GETİRDİĞİ ESNEKLİK İLE İNSAN ÖLÇEĞİNDE HAFİFLETİLMİŞ KÜTLE KURGUSU

cam1.RGB_color.jpg
cam10.RGB_color.jpg

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alan proje alanı; doğusunda Adnan Menderes Havalimanı ve İzban ray hattı, batısında ise sanayi yapıları ile çevrili  bir bölgede yer almaktadır.Tasarımın çıkış noktası olarak bu çevresel faktörler ele alınmış ve kendi içine dönük, avlulu bir tipoloji, kütleleşme kurgusunu oluşturmuştur.

Alan ve yakın çevresi incelendiğinde dönüşüm geçirmekte olan bir bölge olduğu görülmektedir.Sanayi yapılarının yerini, yavaş yavaş konut yapılarına bırakacağı öngörüsü ile kurguda içe dönük bir yaşantı sağlanırken, aynı zamanda alanı besleyen akslarla çevre ile olan bağlantının koparılmaması  hedeflenmektedir.

Arazi güneydoğu-kuzeybatı yönünde lineer bir şekilde uzanmaktadır. Kurgulanan avlu bu lineer hat boyunca oluşturulan bir sokakla beslenmiştir.Sokak, hattın sonunda bir meydan ile sonlanmaktadır. Meydanda oluşturulan negatif kot ile farklı kotlarda yaşantı oluşturulmaya ve bu kotlar arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır.

Ana giriş,sokak ve meydanın birleştiği noktada, yoğun bir ulaşım hattı olan Atatürk caddesi üzerinden alınmaktadır.Ayrıca yapı, çevreden gelen aksları tutan sızmalarla beslenmektedir.

Alan için verilen  imar durumu; katlar kat sayısı 1 ve maksimum kat yüksekliği 3 olarak verilmiştir. Bu durum yapılaşmayı; bloklaşıp, sıkışmaya iterken, kütlede geri çekilmeler ve eksiltmeler yapılarak teraslar oluşturulmuştur. Bu teraslar sayesinde sokak ve meydan ile kurulan bağlantı güçlendirilmeye çalışılmış ve farklı kotlar arası görsel ilişkiler sağlanmıştır.

İmar kuralları doğrultusunda; vaziyette sınırları tutup irileşen bir kütle kurgusu varmış gibi görünse de insan ölçeğinden bakıldığında olabildiğince boşluklu hafif ve dinamik bir yapılaşmaya gidilmiştir.

Program; daireler, müstakil daireler, ticari birimler ve sosyal alanlar olarak belirlenmiştir. Sosyal alanlar, sokak ve meydanı besleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Müstakil daireler, avluya bakan cephede kendi bahçeleri olacak şekilde kurgulanmıştır.Ticari birimler ise zeminde ana cadde (Atatürk Caddesi) cephesine bakacak şekilde  çözülmüş olup, üst katlara daireler yerleştirilmiştir.

Makro ölçekteki plan kararlarından, mikro ölçekteki iç mekan detayına kadar, tasarım bütüncül bir konseptle ele alınmıştır.Kullanıcıya konforlu bir yaşam sunabilmek adına tasarımın her bir detayı incelikle işlenmiştir.Yapıda yer alan bir çok farklı plan tipiyle, çeşitli kullanıcı profiline uygun, zengin bir yaşantı sunulmaya çalışılmıştır.

Son olarak; alanda ilk göze çarpan, çevrenin İzmir geneline  bakıldığında oldukça çorak olmasıdır. İzmir-çeşme otoyolu üzerinde bulunan arazi; çeşme hattının su ile öne çıkmasının zıttı, çoraklığına tepki olarak peyzaj tasarımında, su öğelerine oldukça yer verilmiştir.

KNKL.jpg

GENEL SOKAK-YAPI KESİTİ

KOTLAR ARASI GÖRSEL İLİŞKİNİN SAĞLANMASI

MEYDANDA NEGATİF KOT KULLANIMI İLE ZENGİNLEŞTİRİLEN YAŞANTI

cam15.RGB_color-1.jpg
doğal-taş.png
AHŞAP.png
makro-ölçek-yazı-1.png
cam14.RGB_color.jpg