İZTÜ KAMPÜS YERLEŞKESİ TASARIM YARIŞMASI

Proje Detayları

MÜŞTERİ

TARİH

KATEGORİ

ÖZELLİKLER

LINK

PROJE AÇIKLAMASI

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YERLEŞKESİ TASARIM YARIŞMASI

EŞDEĞER İKİNCİ ÖDÜL | Demirce Norms at Architecture & Ofis Vesaire |

   Proje ana kurgusu tasarlanırken ve yerleşim kararları verilirken üst ölçekte arazinin Buca ilçesi içindeki konumunu ve ulaşım imkanlarını iyileştirmeyi, alt ölçekte ise alanın mevcut potansiyelini kullanan ve güçlü bir şekilde ortaya koyan, karakteristik topoğrafyasıyla bütünleşen, ulaşım kararlarıyla bölgeyle ilişki kurmayı hedefleyen bir kampüs anlayışı hedeflendi. Bu bağlamda proje alanı bütüncül bir tasarım anlayışıyla ele alınmış, ulaşım ve topoğrafya verilerinin yorumlanması ile odak noktaları tasarlanmıştır.

  Alanda yer alan kurumuş dere yatağı tekrar canlandırılmış, mekanların çevresinde örgütlendiği ana yaya promenadı desteklenmiştir. Yaya promenadları projede ana odaklara ulaşım için bir araç olarak değil, günün her saati yaşayacak, eğitim ve sosyal yaşantıyı buluşturacak koridorlar olarak projede yer bulmuştur.

ZTÜ-LOGO-.jpg
vaziyet.jpg
image_preview-10-10.jpeg
image_preview-11-9.jpeg
image_preview-4-15.jpeg
SİLÜET-DİAGRAM-.jpg
image_preview-2-13.jpeg
image_preview-12-8.jpeg
image_preview-13-5.jpeg
image_preview-1-15.jpeg
MEYDAN-KULLANIMI-.jpg
image_preview-3-20.jpeg