Borncity

Rezidans kavramı; genel hatları ile otel konforunun konutlarda sağlanması söylemi olarak özetlenebilir. Bu sebeple Borncity projemizde rezidans kavramı üzerine gidilerek, program yeniden ele alınmış ve konut işlevi beklenilen alanda, otel ve konutu bir arada çözen gerçek bir rezidans çözümüne gidilmiştir. Yerleşimde arazinin getirisi olarak L formlu bir kütle kurgulanmış ve L kütlenin kısa kolu otel, uzun kolu ise rezidans olacak şekilde programlanmıştır.