FROM THE BLOG

Mimarlık Nedir, Mimar Kimdir?

Mimarlık, mekanları tasarlama durumudur. İnsanların mekan ihtiyacını karşılamak ve yaşamasını kolaylaştırmak için gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı ve bilimidir.

bir felsefedir… bir yaşam biçimidir…

Mimar, ihtiyaç duyduğumuz mekanları  tasarlayan ve oluşturulabilmesi için gerekli olan çeşitli disiplinleri (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, iç mimar ) organize eden, hem fonksiyonel hem de estetik mekanlar üretilmesini sağlayan kişidir. Bir mimarın, bu organizasyonu sağlayabilmesi ve alt disiplinler ile iletişim kurabilmesi için kendi mesleki yetenek ve bilgisinin dışında bu disiplinlerle ilgili de bilgiye sahip olması gerekmektedir.