A YANGIN YÖNETİM OFİSİ

Project Details

CLIENT

DATE

IN

SKILLS

LINK

PROJECT DESCRIPTION

A YANGIN ÜRETİM VE YÖNETİM OFİSİ

A yangın fabrikasının idari binası olarak tasarlanmıştır. Projeyi ele aldığımızda eğrisel bir formla prefabrik sistemle tasarlanmıştı. Çift cidarlı sistemin getirisi olarak iç mekandan dış mekana görsel bağlantı sağlama ve iç mekana güneş ışığı alma avantajına sahip olduk. 2 cidar arası bitkisel elemanlar kullanarak yaşayan bir mimari kurguladık. Dışardan bakıldığında bütüncül ve masif etkiye sahip yapı gözenekli yapısıyla iç ve dış kavramlarınını belirsizleştiriyor.

A-Yangın.jpg
A-YANGIN-İÇ-3.jpeg
COORDİNAT-MATERİALS-DİAGRAM.jpg
A-YANGIN-İÇ-4-1.jpeg
FINAL_CAMERA003.jpg
A-YANGIN-color-palette.jpg
A-YANGIN-İÇ-1.jpeg