MALATYA CAMİ

Project Details

CLIENT

DATE

IN

SKILLS

LINK

PROJECT DESCRIPTION

MALATYA CAMİ

Cami yapıları, mimarlık pratiği içinde özgün bir alt grubu oluşturmaktadırlar. İşlevsel olarak yalın, bağlamsal olarak ise çok katmanlı bir yapıya sahiptirler. Tasarımda ilk olarak cami kavramı derinlemesine incelenmiş ve özünde yatan toplanma, çağırma, birleştirme gibi kavramları güçlendirecek lineer bir kütle oluşumuna gidilmiştir. Bu bağlamda yapı tasarlanırken çağdaş mimarlık anlayışı ile sentezlenen ve gelenekten izler taşıyan hibrit bir form arayışına gidilmiştir.

malatya-cami-yeni.png
FGVBFBD.jpg
Untitled-2-1.jpg
Untitled-1.jpg
85-1.jpg
DRGTGDG.jpg