AA-LAB (Aarhus Architecture Laboratory)

AA-LAB Denmark

Mimarlık eğitimi ve bu eğitim için gerekli mekanlar, üzerine çok düşünülüp, tartışılan konulardan biridir. Mimarlık, çevre ile bağlantısı güçlü bir disiplin olmanın getirisi olarak kentle, çevresiyle ilişkiyi koparmayan bir alandır. Bu sebeple, ürünlerin kentle, kentliyle iletişime geçme potansiyelini değerlendiren mekanlara ihtiyaç duyar. Ayrıca kurgulanan esnek mekanlar ile öğrencilere kendi ortamlarını şekillendirebilme özgürlüğünü vermek temel ilkelerdendir.

Danimarka, günümüz mimarlık pratiğinde oldukça önemli noktalardan biri haline gelmiştir. Mimari başkent olma yolunda ilerleyen bölge, tasarımcılara, mimarlara sağlanan esnek ve özgür çalışma ortamıyla cazip hale gelmiş ve birçok mimar için tasarımlarını pratiğe dökmek adına  bir sığınma noktası haline gelmiştir. Bu derecede destekleyici, besleyici bir coğrafyada kurulacak olan bir mimarlık okulu  ve bu okul kurulurken izlenen yol şüphesiz ki ilgi ile takip edilmelidir.

Final_INT_RENDER.jpg

Mimar Brian Vargo, Jonas Snedevind Nielsen ve Mathias Palle, New-Arch yarışmasının kazananları olarak AA-LAB projeleri ile Danimarkada açılacak olan  Aarhus Mimarlık Okulu için, kentin yenilenen, eski endüstriyel bölgesinde yeni bir kampüs tasarladılar. 

Tasarlanan mimarlık okulu, tanımlanmış bir tipolojiden ziyade, herşeyiyle açık bir süreç olarak hayal edilen bir konsepte sahip. Ayrıca AA -LAB, tekil bir mimarlık okulu olmaktansa; bulunduğu bölgenin bağlamının bir uzantısı, deneyimin açık bir parçası olmayı tercih ediyor. Projenin mimarları yeni kampüs için “programını halkla paylaşan, enformel etkileşimlere izin veren; öğrencileri açık laboratuvar ve araçlarla yaratıcı üretime teşvik eden bir sistem” hayal ettiklerini ifade ediyorlar.

adept-architecture-school-education-news-schools-denmark_dezeen_hero-b.jpg

Jüri üyeleri de projeleri benzer bir şekilde özetleyerek;  projelerin, aslında mimarlığın işi olan dış dünyayla iletişim kurma konusunda okula önemli mekanlar sağladığını ifade etmekte ve  hatta sadece okulun değil aynı zamanda kentin ve endüstrinin de beslenebileceği, açık bir mimarlık laboratuvarı veya mimarlık fabrikası sunulduğunu belirtmektedirler.

Tüm bunların ışığında 2020’de inşaatı tamamlanacak olan Aarhus mimarlık okulu; eğitim anlayışı, sunduğu mekanlar ve çevre ile kuracağı bağ gibi başlıklar ile yakından takip edilebilecek güncel, yenilikçi projelerdendir.

KAYNAKÇA

www.arkitera.com

www.tasarimkodu.com

www.pinterest.com